Οικονομικά Στοιχεία

Mια επιτυχημένη πορεία με… αποδεικτικά στοιχεία! Επειδή η επιτυχία αλλά και η ανάπτυξη μιας εταιρίας “φαίνονται” και στα νούμερα…  Η ανάπτυξη, οι σωστές επιλογές, οι κατάλληλες συνεργασίες και επενδύσεις,η αξιοποίηση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού…φαίνονται στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας. Τα στοιχεία της ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. επιβεβαιώνουν ότι όλα «βαίνουν άριστα»…   Ισολογισμός (Χρήση…

Read article